Checklist bij overlijden

Wat te doen bij een overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis en het begin van een emotionele periode. En hoe moeilijk het ook is om uw hoofd erbij te houden, er moeten toch zaken geregeld worden. Wat u precies moet doen bij een overlijden en wat u exact moet regelen heeft Herman Bakker Uitvaartzorg in een overzichtelijk stappenplan voor u samengevat. Download via onderstaande link de checklist bij overlijden:

Bekijk onze checklist bij overlijden.

Stap 1: (Huis)arts inlichten

Na het overlijden van een partner, ouder of kind moet altijd de dienstdoende huisarts op de hoogte gebracht worden. Van de huisarts krijgt u een Verklaring van overlijden. Daarna neemt u direct contact op met de uitvaartonderneming.

Stap 2: Uitvaartonderneming inschakelen

Herman Bakker Uitvaartzorg is 24 uur per dag bereiken voor het maken van een afspraak met een uitvaartverzorger. In een persoonlijk gesprek nemen we de uitvaartwensen door en wordt het afscheid verder vorm gegeven.

Stap 3: Aangifte van overlijden

De uitvaartleider zorgt voor de aangifte en de akte van het overlijden. De aangifte moet gebeuren bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het sterfgeval heeft plaatsgevonden. Dit hoeft dus niet de woonplaats van de overledene te zijn. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt na de aangifte van overlijden de overlijdensakte op, en geeft het verlof tot begraven/cremeren af. Er is geen wettelijk vastgestelde aangiftetermijn. Maar in verband met de termijn waarbinnen de begraving of crematie moet gebeuren, wordt een snelle aangifte geadviseerd.

Stap 4: Testament of Wilsbeschikking

Of er een testament is kunt u te weten komen bij het Centraal Testamenten register (www.centraaltestamentenregister.nl) of bij de notaris. Het is ook mogelijk dat iemand een Codicil of Wilsbeschikking heeft. Daarin kunnen verschillende zaken zijn geregeld; donorschap van organen, legaten van bepaalde sieraden of bijzondere meubels. Het kan zijn dat er in deze documenten bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot de uitvaart.

Stap 5: Uitvaartverzekering e/o andere verzekeringen

Is er een uitvaartverzekering afgesloten? om onaangename financiële verrassingen achteraf te voorkomen, is het belangrijk om te weten of er een verzekering is afgesloten. In de polisvoorwaarden kunt u nalezen wat de voorwaarden zijn. Is het een naturaverzekering of wordt er een geldbedrag uitgekeerd (kapitaalverzekering).  Mocht u het polisblad van de overledene niet meer kunnen vinden of u weet niet zeker of de overledene was verzekerd, dan kunt u een aanvraag voor een onderzoek indienen bij het Verbond voor verzekeraars. Het Verbond gaat dan bij de aangesloten verzekeraars na of de persoon in kwestie verzekerd was. Hiervoor geldt wel een aantal spelregels. Klik hier voor meer informatie.

Stap 6: Overige instanties

Naast de uitvaartverzekeraar en levensverzekeringen dient u andere instanties in te lichten over het overlijden:

  • Werkgever
  • Pensioenfonds
  • Andere verzekeringsmaatschappijen
  • Banken
  • Organisaties waar de overledene abonnementen en lidmaatschappen heeft lopen
  • Donateurschappen
  • Verenigingen
  • Woningbouwvereniging
  • Social media
  • Klantenkaarten

De Sociale Verzekeringsbank (SVB), die onder andere verantwoordelijk is voor de AOW, ANW en kinderbijslag, wordt automatisch op de hoogte gesteld.

Stap 7: Voorbereiden begrafenis of crematie

Na het overlijden moet er veel geregeld worden. Het vervelende daarbij is dat de tijd tot de uitvaartplechtigheid beperkt is. In Nederland moet de uitvaart binnen zes werkdagen plaatsvinden en niet eerder dan 36 uur na het overlijden. Uit praktische overwegingen is het dan ook verstandig niet te lang te wachten met het inschakelen van een uitvaartverzorger.

Voor uw gemak hebben wij een checklist opgesteld van zaken waar u rekening mee kunt houden. We hebben geprobeerd zo volledig mogelijk te zijn, maar iedere persoonlijke situatie is uniek. Bij twijfel adviseren wij u contact op te nemen met uw uitvaartverzorger, notaris of accountant.

Bekijk onze checklist bij overlijden.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Overlijden melden • 24 uur per dag:
0570 - 60 66 44

Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft. Wij staan voor u klaar.

0570 - 60 66 44 info@hermanbakker.nl

De juiste keuze

Wij zijn overtuigd van onze kwaliteit, maar we ondersteunen die overtuiging graag met een aantal keurmerken die we met trots voeren.